بفرمایید آزادی – اعتصابات سراسری

در اخبار، هر روزه از اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز، پتروشیمی می‌خوانیم
از اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو اراک می‌شنویم
اصناف و اقشاری که یکی یکی یا گروهی دست از کار کشیده و به حمایت از آنها می‌پردازند. نگاهی به کمیت و کیفیت این اعتراضات می‌اندازیم و احتمال اعتصابات سراسری را در آینده نزدیک بررسی می‌کنیم

میهمان: علیرضا اعظمی فعال سیاسی