بفرمایید آزادی – از زیر زمین تا پشت بام؛بحران در بازار مسکن

در این برنامه به بالارفتن پرشتاب هزینه های مسکن (اجاره، رهن، خرید…) در ایران می‌پردازیم و دلایل آن را مرور می کنیم.

از کارگرانی که در بیانه های گوناگون اعلام می کنند، دولت برای تصویب لایحه اضافه شدن حق مسکن کارشکنی و وقت کشی می‌کند! کارگرانی که فریاد می زنند از پرداخت اجاره خانه هایمان عاجز هستیم و به پشت بام خوابی روی می آورند.

از قبرستان نشین ها، اتومبیل خواب ها، پارک خوابها،کارتن خواب ها و پشت بام خواب های جدید می گوییم.

پیامدهای روند انفجاری حاشیه نشینی از دید اجتماعی-سیاسی چیست؟

آیا حاکمیت از این بحرانها بی خبر است یا اراده ای برای رفع آن ندارد؟ دلیل آن چیست؟

فساد سیستماتیک حاکمیت در بخش مسکن به چه روالی است؟

مهمان برنامه: حمید آصفی – روزنامه نگار