بفرمایید آزادی – آیا در ایران جنایت علیه بشریت رخ داده است؟

کارشناس: میلاد آقایی عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان
آیا کشتار خونین آبان ۹۸ در ماهشهر و سایر شهرها با ۱۵۰۰ کشته مصداق جنایت علیه بشریت به حساب می آید؟
مصادیق حقوقی حنایت علیه بشریت در مجامع کیفری بین المللی کدام اند؟
مجامع حقوقی و کیفری چه اختیاراتی دارند؟
در این برنامه به دنبال پاسخ به این سوالات و بیشتر از آن ها میگردیم.