بفرمایید آزادی – آموزش عمومی و آگاهی رسانی حقوق بشر برای ایران

با آقای #منوچهر_شفائی موسس کانون حقوق بشر در ایران گفت و شنودی در رابطه با فعالیت هایشان داشتیم. – سطح آگاهی اجتماعی در ایران نسبت به قوانین حقوق بشر و موارد نقض آن چه میزان بالا رفته است؟ – از آخرین اخبار وضعیت کشته شدگان و بازداشتی های آبان ماه خونین پرسیدیم و راه های مستند کردن و گزارش نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کردیم.