برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات معراج مرتضایی در دادگاه انقلاب مریوان

جلسه رسیدگی به اتهامات معراج مرتضایی شهروند اهل سروآباد واقع در استان کردستان، در دادگاه انقلاب مریوان برگزار شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، جلسه رسیدگی به اتهامات معراج مرتضایی شهروند اهل شهرستان سروآباد برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، برگزاری جلسه مذکور در دادگاه انقلاب شهرستان مریوان و به جهت اخذ آخرین دفاعیات، صورت گرفته است.

آقای مرتضایی مورخ ۹ مرداد ۹۹، پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۷ مهرماه، پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، عنوان شده است.

معراج مرتضایی، ۳۵ ساله، فرزند صابر و اهل روستای دیوزناو از توابع شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان است.