برزان محمدی،زندانی سیاسی آزاد شد

برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین بطور مشروط آزاد شد. 

 امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹، برزان محمدی، ۴۲ ساله، اهل شهرستان سروآباد از توابع استان کردستان و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین بطور مشروط آزاد شد. محمدی پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و طی مراحل بازجوئی توسط دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹، برزان محمدی, ۴۲ ساله, اهل شهرستان سروآباد از توابع استان کردستان و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹ برای تحمل باقی مانده حبس به زندان اوین بازگشته بود. 

در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, این زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه زندان اوین به اندرزگاه ۴ سالن ۱ و پس از آن به سالن ۳ این زندان منتقل شد. انتقال این زندانی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین در پی قتل علیرضا شیرمحمدعلی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که همبندی اسبق برزان محمدی بود صورت گرفت. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۳ سال و نیم خود از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیتی ملی” و “تبلیغ علیه نظام” می باشد.