گپ و گفت – بررسی علل خشونت

جرائم مبتنی برخشونت، عصبانیت، تندخویی، خشم وبرافروختگی شامل نزاع، توهین و ضرب و شتم این روزها در میان آمار جرائم در جامعه ایران رقم قابل توجهی است.

شرایطی که نشان می دهد آستانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته و با کوچکترین تنش شاهد عکس العمل های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین افراد هستیم.

حال اگر موضوع کرونا و استرس، دغدغه ها و تبعات ناشی از آن را هم به مسائل عادی بیافزائیم این

وضعیت به اعتقاد کارشناسان و دست اندرکاران امر نسبت به قبل وخیم تر هم شده است.

مهمان برنامه: مهدیه گلرو – فعال سیاسی