بحران کمبود مدرسه در بجنورد

افزایش جمعیت شهر بجنورد و قدیمی بودن ساختمان‌های مدارس سبب شده تا دغدغه‌ها برای تامین فضای آموزشی در بجنورد بیشتر شود. آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در حالی با مشکل کمبود مدرسه دست و پنجه نرم می‌کند که اکنون بیش از ۱۰ فضای آموزشی آن در اختیار دیگر نهادها است و برخی از مدارس کاربردی غیرآموزشی پیدا کرده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش بجنورد گفت: اکنون در شهرها و روستاهای این شهرستان با کمبود شدید مدرسه روبه رو هستیم و به همین علت ۷۳ درصد از مدارس ابتدایی بجنورد و ۴۵ درصد از کل مدارس این شهر به صورت دونوبته دایر می‌شود.

به گفته وی، سرانه فضای آموزشی در شهرستان بجنورد به ازای هر دانش آموز ۴.۷ مترمربع است که این رقم در استان ۵.۲ مترمربع است.

مدیر آموزش و پرورش بجنورد خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت، تخریب مدارس در زلزله سال ۹۶ و فرسوده بودن بافت مدارس نیاز به ساخت مدرسه را در شهرستان بجنورد افزایش داده است.