بحران های جمهوری اسلامی – حسن شریعتمداری

جمهوری اسلامی در طول این چهار دهه همواره خودش را در نگاه دیگران به دو شکل نمایش داده است: مقتدر و مظلوم. دو ژستی که در نگاه اول به نظر می‌رسد با یکدیگر مخالف و متضاد باشند اما در دستگاه نمایش پرزرق و برق نظام

ولایی به طرز خارق‌العاده‌ای بایکدیگر ترکیب شده‌اند و سال‌های سال در حال جلوه‌‌گری و خودنمایی هستند. میتوان گفت بحرانهایی که جمهوری اسلامی در حال حاضر با آنها روبروست راه علاجی ندارند ، بزرگترین بحران حال حاضر در مقابل

نظام بحران مشروعیت است . ناکارآمدی نظام و سوءمدیریت و رواج فساد آنقدر در تار و پود سیستم رسوخ کرده است که به نظر میرسد همه چیز در آستانه ی فروپاشی قرار گرفته است ، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ ، از محیط زیست گرفته تا

کرونا و الی آخر . جمهوری اسلامی تا کی میتواند در این شرایط دوام بیاورد؟

مهمان برنامه: حسن شریعتمداری – دبیر کل شورای مدیریت گذار