با پایان مرخصی؛ محمدرضا رمضان زاده به زندان بجنورد بازگشت

روز شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، محمدرضا رمضان زاده از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، با پایان دوران مرخصی به زندان بجنورد بازگشت.

آقای رمضان زاده در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۹ از زندان بجنورد به مرخصی اعزام شد.

آقای رمضان زاده پیشتر در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود که در ارتباط با شرکت در تحصن سراسری معلمان در سال های ۹۷ و ۹۸ علیه او صادر شده راهی زندان بجنورد شد.

همچنین بر اساس حکمی که در پرونده ای دیگر در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط دادگاه انقلاب بجنورد صادر شده بود، محمدرضا رمضان زاده، حسین رمضانپور و حمیدرضا رجایی به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۳ سال حبس تعزیری، ۸ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۴ سال حبس تعزیری، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق پرست و حسن جوهری هر یک به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. محمدرضا رمضان زده علاوه بر این به محرومیت از فعالیت‌های صنفی نیز محکوم شده بود.

از سوی دیگر این فعالین صنفی در بخش دیگر این پرونده به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متهم شده بودند. آقای رمضان پور علاوه بر این اتهام “توهین به مسئولین نظام” و آقای رمضان زاده اتهام “خیانت در امانت” را در پرونده داشتند که در نهایت دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان در تاریخ ۱۱ و ۱۳ تیرماه سال ۹۸، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان برگزار شد. براساس حکم این دادگاه محمدرضا رمضان زاده به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربی شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی و حسین رمضانپور به ۷۴ ضربه شلاق محکوم و سایرین از اتهام مطروحه تبرئه شدند. این احکام در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد.

در نهایت دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی احکام حبس هفت تن از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان این استان را در اردیبهشت ۹۹ صادر کرد که بر اساس این احکام، محمدرضا رمضان زاده به ۸ سال حبس تعزیری، حسین رمضان پور به ۴ سال حبس تعزیری، آقایان سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمیدرضا رجایی هر یک به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

محمدرضا رمضان زاده، مسئول هیات مدیره، سعید حق پرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی و حسن رمضان پور از اعضای هیات مدیره و مصطفی رباطی و حسن جوهری از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی هستند.

منبع: هرانا