با مرخصی مولوی فضل الرحمن کوهی ممانعت شد

با وجود تامین وثیقه دو میلیارد تومانی، از مرخصی مولوی فضل الرحمن کوهی ممانعت شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، با گذشت یک ماه از رای دادگاه مبنی بر مرخصی مولانا فضل الرحمن کوهی با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی و تامین این وثیقه توسط نزدیکان مولانا کوهی با مرخصی این شخصیت اهل سنت مخالفت شد.

یک ماه پیش دادگاه ویژه روحانیت مشهد رای بر مرخصی مولانا کوهی با قرار وثیقه داده است اما با وجود تامین وثیقه از آزادی وی ممانعت صورت گرفته است.

یک منبع مطلع در گفتگو با شبلکه کلمه گفته است:” سه هفته پیش نزدیکان مولانا کوهی به مشهد رفته اند و وثیقه مورد نظر را نیز آماده کرده و به دادگاه ارائه داده اند اما با این وجود از آزادی مولانا ممانعت می کنند و بهانه های الکی می آورند”.

این منبع افزود:” روحانیون شیعه که اکثرا با اتهامات اخلاقی در زندان وکیل اباد مشهد هستند با حکم دادگاه ویژه روحانیت هر دو ماه یک بار مرخصی می روند به مولانا کوهی اما با وجود گذشت یک سال و یک ماه اجازه مرخصی داده نمی‌شود و فقط در هفته دو بار به وی اجازه تماس چند دقیقه ای با خانواده داده می شود “.

مولانا فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ آذر ماه سال گذشته پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت و پس از یک سال بلاتکلیفی به ۶سال ۴ماه حبس محکوم شد.

بازداشت این روحانی برجسته اهل سنت با تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف بلوچستان همراه بود.