با شکایت پسر قالیباف، محمدعلی نجفی به ۴ ماه حبس محکوم شد

محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران، در پرونده شکایت الیاس قالیباف به اتهام “افترا”، به چهار ماه حبس محکوم شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی، حمید رضا گودرزی، وکیل شهردار اسبق تهران، می‌گوید موکلش در پرونده شکایت الیاس قالیباف به اتهام “افترا”، به چهار ماه حبس محکوم شده است. 

حمیدرضا گودرزی درباره پرونده شکایت الیاس قالیباف از موکلش گفت: شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت موکلم را به اتهام افترا به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرده و درباره اتهامات دیگر موکلم  یعنی نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع حکم برائت صادر کرده است.

در زمان تصدی نجفی بر شهرداری تهران، گزارشی از سوی حراست منطقه دو شهرداری پیرامون تخلفاتی چون “فروش تراکم” و اعمال نفوذ موسسه “شمس الشموس” در باغ برره تهیه و منتشر شده بود. باغ برره به بنیاد مستضعفان تعلق دارد و این موسسه فرهنگی و آموزشی به الیاس قالیباف. شمس‌الشموس زیرمجموعه خیریه‌ امام رضاست که آن نیزمتعلق به همسر قالیباف، رئیس کنونی مجلس است.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی افزود: موضوع دیگر این است که گزارش مربوطه را شهرداری منطقه ۲ خطاب به نجفی بعنوان شهردار تهران ارسال کرده و ایشان طبق قانون آن را خطاب به دادستان تهران ارسال کرده است. لذا آقای نجفی انجام وظیفه کرده است اما بخاطر آن مجرم شناخته شده است. نباید مسئولین اجرایی احساس کنند به خاطر انجام وظیفه شان تحت محاکمه قرار خواهند گرفت زیرا این رویه راه را برای مبارزه علیه جرایم و فساد اداری مسدود خواهد کرد.

وی یادآور شد:  طبق  ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری،” هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.” لذا آقای نجفی انجام وظیفه کرده است.