با درخواست مرخصی آران تیباش مخالفت شد

قاضی ناظر زندان ارومیه با درخواست مرخصی آران (مجید) تیباش، زندانی سیاسی کُرد مخالفت کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، قاضی ناظر زندان ارومیه با درخواست مرخصی آران (مجید) تیباش، زندانی سیاسی کُرد اهل دیزج مرگور مخالفت کرد. این زندانی سیاسی طی مدت حبس از حق مرخصی محروم بوده است.

به گفته یک منبع آگاه، طی مدت اخیر نیز، با کاهش حبس این زندانی سیاسی براساس طرح تقلیل کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مخالفت شده است.

پیشتر نیز، شعبه ٩ اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه با درخواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی مخالفت کرده بود.

روز دوشنبه هفدهم تیرماه سال ٩٨ این شهروند کُرد از سوی ظابطان قضایی بازداشت و جهت گذراندن دوران محکومیت به زندان ارومیه منتقل شد.

اسفندماه سال ٩٧، این جوان کُرد در شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “نجفی” محاکمه و به اتهام “عضویت و تبلیغ به نفع یکی از احزاب کُرد  مخالف رژیم ایران” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پس از اعتراض وی به حکم دادگاه بدوی، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال حبس کاهش یافته بود.

روز پنج‌شنبه بیست و هفتم دی‌ماه سال ٩٧، مجید تیباش پس از اتمام دوران بازجویی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.