بازگشت بهنام شیخی و حمید منافی با پایان مرخصی به زندان اوین

بازگشت بهنام شیخی و حمید منافی با پایان مرخصی به زندان اوین

«بهنام شیخی» و «حمید منافی نادارلی» با اتمام دوره کوتاه مرخصی جهت تحمل باقی مانده حبس به زندان اوین باز گشتند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی و بهنام شیخی، فعالین ترک (آذربایجانی) با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشتند.

بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی، فعالین آزربایجانی ساکن تهران، در تاریخ ۲۵ و۲۶ شهریورماه سال ۹۹ با موافقت واحد اجرای احکام شهرستان بهارستان تهران با تودیع فیش حقوقی، از زندان اوین به مرخصی یک هفته‌ای اعزام شده بودند که به علت شیوع ویروس کرونا این مرخصی تا روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه تمدید شده بود.

«بهنام شیخی سامانلو» و «حمید منافی نادارلی» در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در شهر تهران با ضرب و شتم بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شدند.

این فعالین مدنی آذربایجانی در اسفندماه سال ۱۳۹۲ به اتهام شرکت در مراسم زبان مادری به همراه اکبر آزاد و علیرضا فرشی دیزج‌یکان، دو تن دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت و پس از آن در سال ۱۳۹۵ توسط دادگاه انقلاب بهارستان به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بودند.

پس از اعتراض این فعالین به حکم صادره که از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» صادر شده بود، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید کاهش یافت.