بازداشت ۱۱نفر به جرم فساد و رشوه‌ در شهرستان سوادکوه

۱۱ نفر در شهرستان سوادکوه در استان مازندران به اتهام فسادمالی و دریافت و پرداخت رشوه بازداشت شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز یک شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۲ کارمند منابع طبیعی و ۵ پیمانکار به اتهام دریافت رشوه و همچنین ۲ دهیار، یک مسئول مالی دهیاری و یک عضو شورای روستایی به اتهام فساد مالی در شهرستان سوادکوه بازداشت شدند.

دادگستری استان مازندران از بازداشت ۲ کارمند منابع طبیعی و پنج پیمانکار به اتهام دریافت رشوه و همچنین ۲ دهیار، یک مسئول مالی دهیاری و یک عضو شورای روستایی به اتهام فساد مالی در شهرستان سوادکوه توسط اطلاعات سپاه خبر داد.

دادگستری استان مازندران گفته است برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و در جریان رسیدکی است و در خصوص تعداد دیگری از پیمانکاران منابع طبیعی مبنی بر پرداخت رشوه در حال رسیدگی است.

هویت افراد بازداشت شده تا کنون احراز نشده است.