بازداشت یک فعال مدنی توسط اطلاعات جوانرود 

یک فعال مدنی اهل شهرستان جونرود از سوی اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، طی روزهای گذشته حسیم میرزایی فعال مدنی اهل شهرستان جوانرود، توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

تا زمان تظیم این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند کرد هیچ اطلاعی در دست نیست.

با گذشت چند روز از باداشت حسیم میرزایی و پیگیریهای مداوم خانوادە وی، سرنوشتش نامعلوم است.