بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در شوش

یک شهروند از اهالی شهرستان شوش واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، احمد عبداللهى(کعبى)، از اهالی شهرستان شوش هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

احمد عبداللهی (کعبی)، ۲۸ ساله و از اهالی روستای بیت جوی مجید از توابع شهرستان شوش واقع در استان خوزستان است.