بازداشت یک شهروند اهل کرمانشاه توسط اداره اطلاعات 

نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک فعال زن را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه، سارا برزگر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

بە گفتە یک منبع مطلع، سارا برزگر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخال نظام جمهوری اسلامی بازداشت شدە است.

با گذشت سە روز از بازداشت این فعال زن و علی‌رغم پیگری های مداوم خانوادە، هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست.