بازداشت یک شهروند اهل سروآباد توسط اداره اطلاعات

یک شهروند کُرد اهل روستای دیوزناو توسط اداره اطلاعات شهرستان سروآباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، روز پنج شنبە ٢٠ شهریور ٩٩، هیوا عزیزپور شهروند اهل روستای دیوزناو از توابع شهرستان سروآباد توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

بە گفتە یک منبع مطلع، هیوا عزیزپور بە اتهام همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت ایران بازداشت شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر محل نگهداری این شهروند کُرد نامعلوم بوده و پیگیری‌های خانوادەاش در این زمینە بی‌نتیجە ماندە است.