بازداشت یکی از اعضای گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز

هادی محمدزاده، عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کردپا”، روز دوشنبه ۶ مردادماه، هادی محمدزاده، عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت این شهروند بدون ارائه مجوز قانونی صورت گرفته و از دلیل بازداشت و سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

آبان‌ماه ٩٨، دادسرای عمومی و انقلاب سقز، فایق یوسفی و هادی محمدزاده، دو عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” را به حبس محکوم کرده بود.

براساس حکم صادره، این دو عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه” متهم شدند، فایق یوسفی به ده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی و هادی محمدزاده به هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم شده بودند.

این دو عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز در دادگاه از اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” تبرئه شده بودند.

فایق و هادی دو عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز، تیرماه سال ٩٨ توسط نیروهای امنیتی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت شده بودند.