بازداشت کارگر شهرداری حمیدیه به اتهام اعتراض به پرداخت نشدن ۱۵ ماه حقوق معوقه

ماموران امنیتی در حمیدیه اهواز، یک کارگر شهرداری ساکن این شهر را بازداشت کردند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، کاظم صرخی، کارگران شاغل در واحد پاکبانی و بهداشت شهرداری حمیدیه اهواز در جریان برگزاری تجمع اعتراضی کارگران این شهرداری توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح این خبر گفت: ” از ۵ روز پیش و امروز یکشنبه کارگران شهرداری حمیدیه، در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۵ ماه حقوق معوقه و مطالبات مربوط به سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، تجمعات اعتراضی را در مقابل ساختمان شورای شهر و دادگستری حمیدیه برگزار کردند که در جریان تجمع اعتراضی امروز در مقابل دادگستری، کاظم صرخی توسط ماموران انتظامی و امنیتی بازداشت و به داخل دادسرای منتقل شد.”

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.