بازداشت چند شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی 

شش شهروند اهل شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، روز دوشنبه ۱۱ مردادماه، شش شهروند کُرد به نام‌های “فرهاد معروفی” فرزند حسن اهل روستای “علی آباد”، “رحمان اسدی” فرزند محمود اهل روستای “علی آباد”، “عبید انوری” فرزند رحیم اهل روستای “علی آباد”، “حسن شادیخواه” اهل روستای “سینگان”، “ریبوار چارکداری” ٢٢ ساله فرزند محمد اهل اشنویه و “جلال قادرزادە” فرزند عبدالله اهل “نالوس” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی این شش شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده‌اند.

از میان این شش شهروند، حسن شادیخواه پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده است.

پنج شهروند دیگر پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از سرنوشت آنان اطلاعی در دسترس نیست.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.