بازداشت پنج شهروند کُرد در سقز توسط نیروهای امنیتی

پنج فعال مدنی اهل شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کردپا”، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، پنج شهروند اهل سقز به نام های علی قادری، هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، هیوا امینی و وریا امینی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بازداشت این شهروندان بدون ارایه مجوز قضایی و همراه تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی آنان صورت گرفته است.

اتهام این شهروندان همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده است.