بازداشت پنج شهروند توسط نیروهای امنیتی در نقده

پنج شهروند در شهرستان نقده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از”کردپا”، روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ،نیروهای امنیتی پنج شهروند کُرد بە نام‌های “اسعد رامین، خالد رامین، داوود رحیمی، سردار رامین و رامین رامین” اهل روستاهای “قارنا” و “چقل مصطفی” از توابع نقدە را بازداشت و به مکان نامعلومی منقل شدند

تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.