بازداشت و ضرب و شتم یک شهروند اهل سنندج از سوی نیروهای اطلاعات سپاه

نیروهای اطلاعات سپاه سنندج یک شهروند را بازداشت و اقدام بە شکستن در، پنجرە و دیگر وسایل منزل این شهروند کردند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، ظهر روز چهارشنبە ٢٣ بهمن ماه ٩٨، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به محل سکونت ابراهیم محمدی شهروند اهل سنندج، پس از ضرب و شتم و اهانت و شکستن درب و پنجره و دیگر وسایل منزل او را بازداشت کردند.

هه نگاو با انتشار تصاویری از منزل این شهروند مدعی است که ماموران سپاه پاسداران سنندج، بعد از ورود به منزل این شهروند کرد و شکستن وسایل خانه و درب و پنجره او را بازداشت کرده اند. هه نگاو در تارنمای خود تصاویری از منزل این شهروند به عنوان مدرک ارائه داده است.

ابراهیم محمدی ورزشکار و در زورخانە فعالیت داشتە و تا زمان تنظیم این خبر، دلیل بازداشت وی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه مشخص نشده است.