بازداشت رئیس شرکت نفت در ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی

رئیس شرکت نفت شهرستان ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۹۹، اسکندرلو رئیس شرکت نفت شهرستان ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک منبع مطلع که حین بازداشت اسکندرلو در صحنه حضور داشته به گزارشگر کمپین گفت: ”ماموران امنیتی رئیس شرکت نفت را از داخل شرکت بازداشت کرده و با خود بردند.“

این منبع در ادامه گفت: ” اسکندرلو با گزینش و دستور سیستم های امنیتی به عنوان ریاست شرکت نفت شهرستان ایرانشهر منصوب شده بوده که باز هم توسط آنها بازداشت شده است.“

این منبع افزود: ”برخورد رئیس شرکت نفت بازداشت شده با ارباب رجوع بسیار زننده و تند بوده و گستاخی های زیادی را در حق مردم کرده است.“

همچنین خبرهای غیررسمی از بازداشت دو تن دیگر از کارکنان شرکت نفت به نام های “مجید اربابی” و “ولی زاده” می دهد که توسط نیروهای امنیتی پس از اسکندرلو بازداشت شدند.

از علت بازداشت و اتهام های وارده به آنها تاکنون اطلاعی در دسترس نیست و دستگاه قضایی نیز تاکنون از این بابت اطلاع رسانی نکرده است.