بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در مریوان

دو شهروند کُرد اهل مریوان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت در شهرستان مریوان بازداشت شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، طی روهای گذشته جبار پیروزی و سلمان ادوای شهروندان اهل شهرستان مریوان در پی یورش ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند.

آقای پیروزی روز یک شنبه ۲۱ دی ماه در منزل خود در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج منتقل شده است.

همچنین روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه سلمان ادوای ساکن شهرستان مریوان در پی یورش ماموران امنیتی بدوان ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعاتی منتشر نشده است.