بازار بورس و پیامدهای یک اقتصادی بیمار

میهمان : جواد رحیم پور ، تحلیلگر مسائل اقتصادی از تهران با انتشار لایحه ی بودجه سال ۹۹ از طرف دولت روحانی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این نظر بودند که کسری بودجه ای معادل یکصد هزار میلیارد تومان در انتظار اقتصاد ایران در سال ۹۹ خواهد بود . این تحلیل بر اساس تحریمهای شدید امریکا بر علیه جمهوری اسلامی خصوصا در بخش فروش نفت و محصولات پتروشیمی و تحریمهای بانکی و ارز عنوان میشد . اما ورود ویروس کرونا و هزینه های پیش بینی نشده ی این همه گیری جهانی بر اقتصاد ایران براوردهای کسری بودجه را از آنچه پیش از این مطرح میشد نیز فراتر برد . کاهش قیمت نفت تا مرز ۱۰ دلار ، به حداقل رسیدن تولید و کسب و کار و عدم امکان اخذ مالیات برای دولت و متوقف شدن صادرات در دوره ای از سال ۹۹ همگی هزینه های سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند . حال براوردها در خصوص کسری بودجه امسال را رقمی نزدیک به یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود . دولت که ناامید از جبران این کسری بودجه از راههای معمول مثل فروش نفت و یا اخذ مالیات شده است ، اقدام به فروش و عرضه ی برخی از سهام و شرکتهای دولتی در بازار بورس کرده است . این اقدام دولت باعث رشد ناگهانی و غیر طبیعی شاخصهای بورس در دوره ی کوتاه شد که الیته برای بسیاری از سرمایه گذاران خرد و کلان طمع برانگیز نیز بوده است . اما سوالی که مطرح است ایا این رونق ناگهانی و روند رشد ادامه دار خواهد بود ؟