ایران کاهش اجرای تعهدات خود در برجام را رسما اعلام کرد

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات هسته‌ای، از تعلیق اجرای برخی از تعهدات پیش بینی شده در توافق هسته‌ای خبر داد. تصمیم ناظر بر تجدید نظر در الزام‌ها و تعهدات پیش بینی شده در برجام در واکنش به تشدید تحریم‌های این کشور از سوی آمریکا اتخاذ شده است.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، “ایرنا” روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت (هشتم مه) متن بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران را منتشر کرده است. در این بیانیه تصریح شده است که جمهوری اسلامی از روز ۱۸ اردیبهشت “برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می‌کند.”

در توضیح این تصمیم آمده است: «ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می کند.»
تصمیم مربوط به تعلیق اجرای برخی از الزامات پیش بینی شده در توافق هسته‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام شده است.