ویدئوگرافیک| ایران بدترین اینترنت جهان!

طبق آخرین گزارش خانه آزادی مصادف با حوادث آبان ماه ایران یکی از بدترین کشورها در زمینه‌ی آزادی از جمله کمترین آزادی اینترنت در جهان است.

در آبان ماه سال ۹۸ برای اولین بار حکومت ایران با قطع اینترنت آزاد به صورت سراسری اقدام به سرکوب گسترده مردم و با کشتار ۱۵۰۰ نفر رکورد سرکوب معترضین را شکست.

از آن روز نقض حریم خصوصی شهروندان با دسترسی به اطلاعات شخصی آنها در اینترنت و همینطور سطح فیلترینگ افزایش یافت. این سطح محدودیت و فیلترینگ در سال‌های اخیر در جهان بی‌سابقه است.