ویدیوگرافیک | اکبر طبری: من قربانی ام!

از زمانی که فساد مالی قوه قضائیه آشکار و دادگاهای آن شروع شد یک سوال ذهن همه ی افراد جامعه را به خود مشغول کرده است که چطور ممکن است فسادهای هزارن میلیاردی در بالاترین سطوح دستگاه قضایی صورت گیرد و رئیس قوه قضائیه و دیگر همکاران ذی ربط از آن بی خبر و بی بهره باشند؟

چطور ممکن است که صدها پرونده تخلف توسط طبری صورت گرفته ولی حتی یکی از آن تخلف ها برای رئیس پیشین قوه قضائیه و معاونانش محرز نبوده است!

شما چطور فکر می کنید؟در این ویدیو ببینید.