ویدئوگرافیک | اوباش‌گردانی؛ مطالبه رهبر با هدف تامین امنیت رژیم!

تحقیر و کتک زدن متهمان به بهانه تامین «امنیت جامعه» در ملا عام که اوباش‌گردانی هم خوانده می‌شود، با انتقاد تند شهروندان ایرانی مواجه شده است.

جانشین معاون ستاد کل نیروهای مسلح، این اقدام ضدانسانی را مطالبه رهبر عنوان کرده است. نیروی انتظامی هم هر از چندگاهی این مطالبه خامنه‌ای را بدون حکم دادگاه محقق می‌کند.

جالب اینجاست که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد اخیرا گفته است اشراری که به خاطر فقر دست به اقدام‌های شرورانه می‌زدند جذب بسیج شده‌اند.

ظاهرا رژیم ایران اوباش‌گردانی را با هدف تامین امنیت و بقای خودش انجام می‌دهد؛ چون با این ترفند هم مردم را به ترس و سکوت وا می‌دارد، هم این افراد تحقیرشده را جذب بسیج می‌کند.