انسان منفی گرا | دکتر میترا بابک

انسان منفی گرا کیست؟

فرد منفی گرا چه آسیب هایی خورده است و چه آسیب هایی را به جامعه وارد خواهد کرد؟

اگر سوالی در این زمینه دارید، به آی دی تلگرامی [email protected] یا به شماره واتساپ ۳۹۳۵۱۰۵۱۲۹۶۳+ بفرستید تا دکتر میترا بابک به سوال شما پاسخ دهند.

روانیار این هفته سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲

تکرار : چهارشنبه ساعت ۱۷