انتقال یکی از معترضان اعتراضات آبان‌ماه ٩٨ جهت اجرای حکم به زندان سنندج

یکی از بازداشت شدگان آبان ماه ۹۸ جهت اجرای حکم، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کردپا”، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۹۹، پشتیوان افسر اهل روستای “نی” از توابع مریوان از بازداشت شدگان آبان ماه ۹۸، جهت اجرای حکم، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

این شهروند کُرد به دادگاه انقلاب سنندج احضار و جهت سپری دوران محکومیت خود بازداشت شده است.

دی‌ماه ٩٨، پشتیوان افسر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و شرکت در تجمعات اعتراضی آبان‌ماه ٩٨” به ٩ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر سنندج به پنج سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

این شهروند کُرد روز سه‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ٩٨ در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت و روز شنبه ۲۳ آذرماه با قرار وثیقه ۴٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.