انتقال مختار ابراهیمی فعال مذهبی اهل سنت به زندان مرکزی ارومیه

ماموران اداره اطلاعات شهرستان ارومیه پس از اتمام بازجویی، مختار ابراهیمی فعال مذهبی اهل سنت را به زندان مرکزی این شهر منتقل کردند. 

به گزارش تلویزیون آژادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، مختار ابراهیمی، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن شهرستان مهاباد، پس از اتمام بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند تلاش در زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

اتهام این شهروند و فعال مذهبی اهل سنت، عضویت در گروه های سلفی عنوان شده اما از مصداق حقوقی این اتهام اطلاعی در دست نیست.

این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضائی در شهرستان مهاباد بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.