انتقال فعال مذهبی اهل سنت از بازداشتگاه اطلاعات به زندان ارومیه

صابر یوسفی، فعال مذهبی اهل سنت با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هران”، روز دوشنبه ۱۷ آذرماه، صابر یوسفی، فعال مذهبی اهل سنت ساکن ارومیه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

آقای یوسفی در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

آقای یوسفی در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند عضویت در گروه‌های مذهبی اهل سنت (سلفی) عنوان شده است.

صابر یوسفی، شهروند سنی مذهب اهل ارومیه است. وی هم اکنون در بند قرنطینه زندان ارومیه بسر می‌برد.