انتقال سکینه پروانه، زندانی سیاسی به مکان نامعلوم

سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه، متولد ۱۳۶۷،  فرزند حسن، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شد.

این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است. سکینه پروانه اواسط تیر ماه سالجاری از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده بود. 

از دلایل این انتقال تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست اما طی روزهای اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی، با استناد به بند ب از ماده ۷ آیین نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانیان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، که براساس آن زندانیان با محکومیت در یکی از جرایم عمومی که متوجه پرونده محکومین سیاسی و امنیتی می شود به زندانهای دیگری منتقل شدند. 

سکینه پروانه، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، در حالی که آثار ضرب و جرح بر صورت خود داشت از بند ۳ زندان قرچک ورامین به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود.