انتقال سامان بیدار به بازداشتگاه موقت زندان اردبیل

سامان بیدار فعال مدنی آذربایجانی به بازداشتگاه موقت زندان اردبیل (شام اسبی) منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹، سامان بیدار، فعال مدنی آذربایجان (تُرک) به بازداشتگاه موقت زندان اردبیل (شام اسبی) منتقل شده است.

این فعال مدنی بعد از ظهر یک شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

آقای بیدار در تماس تلفنی پس از بازداشت به نزدیکانش اطلاع داده بود، روز دوشنبه ۱۱ اسفند در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل با عنوان «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام و قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای وی صادر شده است

او پس از بازداشت ۲ روزه در بازداشتگاه اداره اطلاعات، روز سه شنبه ۱۲ اسفند به بند سلامت زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.