انتقال دو فعال مدنی تُرک از اداره اطلاعات تبریز به زندان

رسول رضوی و اکبر مهاجری، دو فعال مدنی تُرک اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شده‌اند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز شنبه ۳ آبانماه، رسول رضوی و اکبر مهاجری، از فعالان مدنی آذربایجانی از اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شده‌اند.

رسول رضوی و اکبر مهاجری به همراه حسین محمدیان روز شنبه ۲۶ مهر ماه توسط نیروهای امنیتی-اطلاعاتی ایران در تبریز بازداشت شده بودند.

تا کنون از اتهامات انتسابی علیه این دو فعال مدنی ترک اطلاعی در دست نیست.

این دو فعال مدنی تُرک در پی فراخوان ۲۶ مهرماه ۹۹ که فعالان سیاسی و مدنی آذربایجانی در اعتراض به ارسال تجهیزات از مرز نوردوز به ارمنستان داده بودند به همراه شماری از فعالان مدنی ترک بازداشت شدند.