انتقال حمزه درویش زندانی اهل سنت به بند عمومی

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه، پس از ۲۰ روز به بند عمومی این زندان منتقل شد. آقای درویش در تاریخ ۳۰ آذرماه امسال همراه با ضرب و شتم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل شده بود.

به گزارش تلویزیون آزادی، عصر روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۸, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب که از ۱۹ روز پیش در پی احضار به دفتر حسن قبادی, معاون این زندان بنا به دستور الله کرم عزیزی, رئیس زندان رجائی شهر کرج, با دستبند و پابند و همزمان با ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شده بود به اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شد. علیرغم بازگرداندن این زندانی عقیدتی به بند عمومی زندان رجائی شهر اما با توجه به محرومیت وی از دسترسی به وسائل گرما زا از قبیل پتو و یا لباس گرم در زمانی که در سلول انفرادی بود همین مساله باعث بروز ناراحتی در وی از ناحیه کلیه شده است و نیاز مبرم به اعزام برای مرکز درمانی تخصصی دارد. 

گفته می‌شود حمزه درویش در این مدت علاوه بر اذیت و آزار، از حمام، داشتن پتو و لباس گرم نیز محروم بوده و با وجود درد در کلیه تنها با دادن چند مسکن به وی اکتفا کرده و از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بوده است.

بازگرداندن حمزه درویش, در ساعات پایانی عصر روز گذشته به اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج در حالی صورت گرفت که ظهر روز گذشته, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی, تداوم نگهداری این زندانی عقیدتی در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج در وضعیت بسیار بد را اطلاع رسانی کرده بود.