انتقال ابراهیم خلیل صدیق همدانی, زندانی سیاسی به زندان مرکزی ارومیه

 ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر بازگردانده شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, ابراهیم خلیل صدیق همدانی, زندانی سیاسی پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهرستان بازگرداند شد. 

 ابراهیم خلیل صدیق همدانی, زندانی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه که از بند مشاوره زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود پس از اتمام بازجوئی به زندان ارومیه بازگردانده شد اما سالار صدیق همدانی کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بسر می برد. ابراهیم خلیل صدیق همدانی و پسر وی سالار صدیق همدانی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود هستند. 

در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, ابراهیم خلیل صدیق همدانی و پسر وی  سالار خلیل صدیق همدانی, دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.