انتقال آرشام رضایی به بند عمومی زندان رجائی شهر کرج

آرشام رضائی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج به بند عمومی این زندان منتقل شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی و زندانی سیاسی، پس از تحمل ۲۸ روز سلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرج به بند عمومی این زندان منتقل شد. این فعال مدنی از بابت پرونده اول خود در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال از مجموع آن بر علیه این زندانی سیاسی اجرائی شد.

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در حالی که آرشام رضائی باید در تاریخ ۱۶ آذر ماه از سلول انفرادی به بند عمومی در زندان رجائی شهر منتقل می شد اما در ادامه اعمال فشار به این زندانی سیاسی وی را ۲۸ روز پس از انتقالش به زندان رجائی شهر در سلول انفرادی در بند امن سازمان اطلاعات سپاه به بهانه قرنطینه کرونا محبوس کردند و عصر جمعه به بند عمومی این زندان منتقل شد.”

این فعال مدنی، پیش از انتقالش به زندان رجائی شهر، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی با اتهامات جدید از قبیل « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.