انتقال آرشام رضائی، زندانی سیاسی به زندان رجائی شهر کرج

آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی پس از تحمل چن روز بازجوئی و سلول انفرادی در زندان اوین به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز یک شنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی و زندانی سیاسی، پس از اتمام بازجوئی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین برای آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری خود به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

این فعال مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن لازم به اجرا است. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “آرشام « محمود » رضائی، پس از بازداشت در تاریخ ۲۷ آبان ماه مستقیماً به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و طی این مدت تحت بازجوئی بوده است. پس از مراجعه خانواده و وکیل مدافع این فعال مدنی به دادسرای زندان اوین به آنها گفته شد به زندان رجائی شهر منتقل شده و با توجه به مراجعه آنها به زندان رجائی شهر کرج اعلام شده که آرشام در حال حاضر در سلول انفرادی بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج برای تحمل حبس خود بسر می برد.”

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران انتظامی به همراه برگه جلب وی به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود.