انتقاد شدید دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی از قوه قضاییه و عملکرد رژیم نسبت به زندانیان سیاسی و مردم

به قلم زندانی سیاسی دکتر ناصر فهیمی پزشک متخصص در زندان اوین،

ویژگی های بارز و ‌عیان در سیستم بی عدالت قوه فضاییه :انواع شکنجه های روحی روانی و فیزیکی،اعدام‌های مخفیانه،اتهامات واهی،بازداشتهای غیر قانونی، تشکیل پرونده های کذب، رسیدگی به پرونده ها فقط به صورت تبانی و رشوه خواری،گروگان گیری اتباع خارجی به عناوین مختلف به جهت بهره برداری بین المللی و اخاذی، سرقت و غارت اموال مردم و زندانیان سیاسی به عناوین مختلف، سرکوب شدید مخالفان و منتقدان نظام، به قتل رساندن زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت در زندان‌ها، تشکیل دادگاه های فرمایشی و نمایشی و نقض کامل حقوق بشر ،توهین و بی احترامی به مذاهب مختلف،خصومت و غرض ورزی باقشر تحصیل کرده ( اهل قلم و هنرمند)، تفتیش عقاید و زندانی نمودن اشخاص صرفا به جهت نوع عقیده و نگرش انها،دخالت در امور زندگی شخصی افراد جامعه به عناوین مختلف از جمله (نوع پوشش،نوع خوراک و نوع تفریح).

در واقع مطالبه مواردی مانند ،عدالت خواهی ،حقوق بشر،احقاق حق،ازادی بیان،مباحث مربوط به ازادی های اجتماعی، ازادی عقاید و مذاهب مختلف از خط قرمز دستگاه قضا در ایران میباشد و هر فردی به موارد مذکور انتقاد یا ورود نماید تحت پیگرد و بازداشت می شود.

در نظام جمهوری اسلامی کرد بودن،اهل تسنن بودن،بهایی مسیحی و زرتستی بودن و…..از جرایم سخت و نابخشودنی می باشد.

ما زندانیان سیاسی از جامعه ازادی خواه ایران و جهان درخواست اعتراض شدید و محکوم نمودن این حکومت و سیستم قوه قضاییه به جهت عملکردهای مذکور را خواهانیم.