ویدئوگرافیک | امپراتوری به نام خامنه‌ای

ساختار اقتصادی ایران که زیر نظر علی‌خامنه‌ای یک امپراتوری تمام عیار هست را قطعا هیچ کس نمی‌تواند تصور کند پای چه اعداد و ارقامی در میان باشد.

این ‌امپراتوری با ادعای کمک به مستضعفان به واسطه مصادره اموال و دارایی‌های کسانیکه پس از انقلاب مال و اموال خود را رها کردن و برای حفظ جانشان به خارج گریختند، ساخته‌ شد.

اندکی قبل از مرگ آیت‌الله‌خمینی حکمی از آن گرفته شد که سنگ بنای ستاداجرایی فرمان امام بود که به واسطه این ستاد فعالیتهایی فراتر از مصادره اموال به اصطلاح طاغوتیان است. در این ویدیو ببینید.