الهه نعمت‌ اللهی، مادر یکی از دراویش گنابادی زندانی با تامین قرار وثیقه آزاد شد

الهه نعمت‌ اللهی، درویش گنابادی و مادر رضا نعمت‌ اللهی از درویشان زندانی محبوس در تیپ سه زندان تهران بزرگ که روز گذشته ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ در محوطه بیمارستان امام خمینی توسط مأموران انتظامی بازداشت شده بود، صبح امروز با قرار وثیقه آزاد شد.

این درویش گنابادی روز گذشته مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ توسط مأموران انتظامی در محوطه بیمارستان امام خمینی بازداشت و به کلانتری ۱۴۸ انقلاب تهران منتقل شد.

لازم به ذکر است که رضا نعمت‌اللهی فرزند الهه نعمت‌ اللهی و از درویشان محبوس در تیپ سه زندان تهران بزرگ پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، رسانه‌ها و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.