افسانه اکبرزاده همسر علی خیرجو فعال مدنی آذربایجانی آزاد شد

افسانه اکبر زاده همسر علی خیرجو فعال ملی آذربایجانی پس از یک روز بازداشت، امروز آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، افسانه اکبر زاده همسر علی خیرجو فعال ملی آذربایجان که روز یک شنبه ۱۳ مهرماه ۹۹، مقابل دادگاه انقلاب اردبیل با حکم مستقیم قاضی بابک نونهال بازداشت شده بود امروز آزاد شد.

همزمان با شروع درگیری نظامی میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان و تظاهرات حمایتی در شهرهای آذربایجان که به بازداشت گسترده از فعالان مدنی تُرک منجر شد علی خیرجو روز پنج شنبه با یورش ماموران امنیتی به منزل خویش همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

افسانه اکبرزاده همسر این فعال ترک و جمعی از مادران بازداشت شدگان با مراجعه به بازپرسی شعبه ده اردبیل برای پیگیری وضعیت بستگانشان روز شنبه ۱۲ مهرماه با هتاکی و ناسزاگویی قاضی نونهال مواجه شدند.

خانم افسانه اکبرزاده با اشاره به عدم قانونی بودن دستگیری این فعالین و اعتراض به روند غیرقانونی رسیدگی به پرونده با حکم مستقیم قاضی نونهال بازداشت شد.