اعلام اعتصاب سراسری از ۱۶ مهر و نوسانات دلار

امروز تمامی سایتهای نزدیک به حکومت از پایین آمدن قیمت دلار خبر دادند، حتی تعدادی از آنها از ازدحام جمعیت مقابل صرافی ها برای فروش دلار گزارش می کنند.
عده ای خبر میدهند، صرافی ها دلار را زیر ۱۲هزار تومان می خرند، ولی کسی از فروش دلار در صرافی ها حرفی نمی زند و اکثر صرافی ها دلاری برای فروش به قیمت های اعلام شده ۱۴۰۰۰ یا ۱۳۰۰۰تومان ندارند و شاید بتوانید بالای ۱۶۰۰۰ تومان دلار را از صرافی ها بخرید.

با فراخوان اعتصاب سراسری از ۱۶ مهر ۱۳۹۷ حکومت به تکاپو افتاده است تا با پایین آوردن قیمت دلار یک ثبات موقتی در بازار ایجاد کرده و از اعتصاب جلوگیری کند.

باید از خود پرسید چه دلیلی برای پایین آمدن دلار وجود دارد و چرا قیمت دلار ناگهان به ۱۸۰۰۰ تومان رسید.
حکومت توانسته بود در سالهای گذشته قیمت دلار را تا اندازه ای با سوبسید و تزریق دلار به بازار ثابت و یا زیر ۴۰۰۰ تومان نگهدارد ولی از زمانی که تحریم های جدید آمریکا جدی تر شده و فروش نفت نیز کاهش پیدا کرد، دولت سوبسید دلار را قطع کرد تا با بالا آمدن قیمت دلار و فروش آن به ۳ یا چهار برابر قیمت معمولی بمردم بدهکاری بیش از ۱۰۰هزار میلیاردی خود را به شرکت های خصوصی پرداخت کند و یا آن پول را از طریق فروش دلار بمردم تهیه کند. یعنی مردم با خرید دلار ۱۷۰۰۰ تومانی بدهکاری بیش از ۱۰۰ هزارمیلیاردی دولت را تهیه کردند.

حال با نزدیک شدن اعتصابات سراسری از ۱۶ مهر ۹۷ حکومت نیز به تکاپو افتاده و با تزریق دوباره دلار به بازار و شروع یک جنگ روانی در تمامی سایتهای حکومتی سعی دارد دوباره قیمت دلار را پایین بیاورد تا بتواند از شروع اعتصابات جلوگیری کند.

در حقیقت دلار ۱۸۰۰۰ تومانی و یا بیشتر، قیمت واقعی دلار در ایران است که فقط با سوبسید حکومتی می توان قیمت دلار را پایین نگه داشت و آنطور که قبلا هم تجربه کرده ایم بنظر می رسد روند نزولی دلار موقتی است و پس از مدتی بخاطر شدیدتر شدن تحریم ها حالت صعودی بخود خواهد گرفت، زیرا با اعمال تحریم ها و کاهش شدید فروش نفت پشتوانه ارزی برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار وجود ندارد و ایران نیز راه ونزوئلا را درپیش خواهد گرفت، مگر اینکه جمهوری اسلامی ۱۲ شرط آمریکا را پذیرفته و با نوشیدن جام زهر دیگری وارد گفتگو با آمریکا شود.