اعدام ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز

حکم اعدام زندانیان سیاسی حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان همراه با جاسم حیدری نوکیش سنی مذهب در زندان سپیدار اهواز به اجرا در آمد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “جوانه ها”، بعد از ظهر یکشنبه ۱۰ اسفند، حکم اعدام زندانیان سیاسی حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان همراه با جاسم حیدری در زندان سپیدار اهواز به اجرا در آمد.

جاسم حیدری متولد ۱۳۶۸ خورشیدی بود که به علت تغییر مذهب از تشیع به اهل سنت تحت پیگرد قرار داشت. این شهروند اهل سنت در اتریش تقاضای پناهندگی داده بود که بعدا به دلیل مسائلی که هنوز معلوم نیست به ایران بازگشت.

منابع نزدیک به خانواده این زندانیان گفتند: «روز گذشته (۱۰اسفند) از طرف اداره اطلاعات اهواز با آنها تماس گرفته شده تا در فلکه چهارشیر اهواز حضور پیدا کنند. خانواده ها از میدان چهارشیر با ماشینهای اداره اطلاعات و با چشم بسته به زندان سپیدار منتقل شدند و مدت نیم ساعت فرزندان خود را دیدند»

خانواده زندانیان گفتند که فرزندان خود را بصورت دست و پا بسته برای ملاقات آوردند، زندانیان به خانواده هایشان گفتند که قرار است اعدام شوند ولی از طرف مسئولان هیچ اطلاعی به خانواده ها داده نشده بود.

بلافاصله بعد از ملاقات چند دقیقه بعد هر چهار نفر اعدام شدند. و درحالیکه خانواده ها از اعدام بی خبر بودند با اجساد آنها به خانواده هایشان نشان داده شد.

اجساد این چهار زندانی هنوز به خانواده ها تحویل داده نشده. خانواده ها گفتند که اجساد را به ما تحویل نمی دهند و این قانون آنهاست که تحویل ندهند. ( بر اساس اطلاعات قبلی اجساد زندانیان سیاسی اعدام شده توسط ماموران رژیم بصورت مخفیانه دفن شده و روی قبرها سیمانکاری می شود.