گپ و گفت – اعدام روح الله زم، اعدام عدالت

اعدام روح‌الله زم، موسس و مدیر کانال آمدنیوز، واکنشهای زیادی در داخل و خارج از کشور به همراه داشت. تقریبا تمامی گروههای سیاسی و حقوق بشری و حتی برخی سران کشورهای دنیا این اعدام را محکوم کردند.

حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی از ایران در این رابطه می‌گوید: من به نوبه‌ی خودم شرمنده‌ام. این شرمندگی را باید اپوزوسیون و فعالین سیاسی_مدنی در داخل و خارج از کشور هم داشته باشند که در قبال دستگیری و دوران حبس روح‌الله زم واکنش درخوری نشان ندادند.